Αυτή η Συμφωνία Χρήστη (εφεξής - η Συμφωνία) διέπει τη σχέση μεταξύ της διοίκησης του https://healthy-food-near-me.com πύλη (εφεξής - η Διοίκηση) και ένα άτομο (εφεξής - ο Χρήστης) για δημοσίευση ανακοινώσεων, κριτικών, μηνυμάτων κειμένου (εφεξής - τα Υλικά) στον ιστότοπο του Διαδικτύου στη διεύθυνση https: //www.healthy-food-near-me .com / (εφεξής «η Ιστοσελίδα»), καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του ιστότοπου. Ένας χρήστης αναγνωρίζεται ως άτομο που έχει προσχωρήσει δεόντως στην παρούσα Συμφωνία χρήστη και έχει στείλει ένα ή περισσότερα Υλικά για δημοσίευση στον Ιστότοπο. Οι κανόνες αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας.

Βασικά σημεία:

 • Η διεύθυνση του ιστότοπου καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς σε αυτόν και διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την εφαρμογή τους από τους επισκέπτες.
 • Το κείμενο της Συμφωνίας εμφανίζεται στον Χρήστη κατά την εγγραφή στον Ιστότοπο. Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ο Χρήστης εκφράσει τη συγκατάθεσή του για τους όρους του με τη μορφή του Χρήστη που ορίζει το σημάδι επιλογής δίπλα στο πεδίο «Αποδέχομαι τους όρους της συμφωνίας χρήστη» κατά την εγγραφή.
 • Η διοίκηση αποδέχεται τα Υλικά για τοποθέτηση μόνο αφού ο Χρήστης ενταχθεί, ο οποίος τα προσθέτει, στο παρόν Συμφωνητικό.
 • Η άγνοια των κανόνων δεν εξαιρεί την ανάγκη εφαρμογής τους. Η αυτόματη τοποθέτηση οποιουδήποτε μηνύματος στον ιστότοπο σημαίνει την αποδοχή αυτών των κανόνων και την ανάγκη συμμόρφωσης με αυτούς.
 • Η διαχείριση του ιστότοπου παρέχει στον Χρήστη την ευκαιρία να δημοσιεύσει τα Υλικά του στην πύλη https://healthy-food-near-me.com δωρεάν.
 • Ο Χρήστης τοποθετεί τα Υλικά του στον Ιστότοπο, και επίσης μεταβιβάζει στη Διοίκηση το δικαίωμα να παρέχει ευρεία πρόσβαση στα Υλικά μέσα σε αυτόν τον πόρο χωρίς να πληρώνει κανένα τέλος.
 • Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Διοίκηση έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει στις σελίδες που περιέχουν το Υλικό Χρήστη, διαφημιστικά πανό και ανακοινώσεις, να τροποποιεί το Υλικό για σκοπούς διαφήμισης.
 • Με την εγγραφή στον Ιστότοπο ή με τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, οι οποίες υποδηλώνουν την ανάγκη να μεταφέρει ο Χρήστης τα προσωπικά του δεδομένα, ο Χρήστης συμφωνεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο της Ουκρανίας «Σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» "

Χρήση πόρων:

 • Όποιος κάνει εγγραφή με ένα μοναδικό ψευδώνυμο με την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μπορεί να χρησιμοποιήσει τους διαδραστικούς πόρους του ιστότοπου.
 • Κάθε επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να δημοσιεύσει σχόλια στον ιστότοπο με ένδειξη στο ειδικό πεδίο «Όνομα» του πραγματικού του ονόματος ή ψευδώνυμο («ψευδώνυμο»).
 • Η διοίκηση συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εγγεγραμμένων χρηστών του ιστότοπου αποκλειστικά για την αποστολή μηνυμάτων από τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων σχετικά με την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη στον Ιστότοπο) και για κανέναν άλλο σκοπό.
 • Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα προσωπικής ιδιοκτησίας και μη ιδιοκτησίας του Υλικού ανήκουν στον Χρήστη που τα δημοσίευσε. Ο χρήστης προειδοποιείται για την ευθύνη που έχει θεσπιστεί για την παράνομη χρήση και τοποθέτηση έργων άλλων ανθρώπων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης που δημοσίευσε τα Υλικά δεν είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, αυτά τα Υλικά θα αφαιρεθούν από την πρόσβαση του κοινού με το πρώτο αίτημα του νόμιμου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων εντός τριών ημερών από την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης (αίτημα) ταχυδρομικώς (όχι ηλεκτρονικά).
 • Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη Διοίκηση την απενεργοποίηση του λογαριασμού του στον Ιστότοπο. Η απενεργοποίηση πρέπει να νοείται ως προσωρινός αποκλεισμός ενός λογαριασμού χρήστη με τη διατήρησή του (χωρίς τη διαγραφή πληροφοριών χρήστη από τη βάση δεδομένων του ιστότοπου). Για να απενεργοποιήσετε έναν λογαριασμό, ο Χρήστης πρέπει να γράψει μια επιστολή στην υπηρεσία υποστήριξης του Ιστότοπου από το γραμματοκιβώτιο στο οποίο έχει εγγραφεί ο λογαριασμός χρήστη με ένα αίτημα για απενεργοποίηση του λογαριασμού.
 • Για να επαναφέρετε την εγγραφή στον Ιστότοπο (ενεργοποίηση λογαριασμού), ο Χρήστης πρέπει να γράψει μια επιστολή στην υπηρεσία υποστήριξης Ιστοσελίδας με ένα αίτημα για ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη από το γραμματοκιβώτιο στο οποίο έχει εγγραφεί ο λογαριασμός χρήστη.

Διαδραστικοί πόροι ιστότοπου:

 • Οι διαδραστικοί πόροι του ιστότοπου προορίζονται για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα θέματα που ορίζονται στο θέμα του πόρου.
 • Οι συμμετέχοντες των διαδραστικών πόρων του ιστότοπου μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους μηνύματα κειμένου, καθώς και να σχολιάσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το θέμα ενός μηνύματος που δημοσιεύθηκε από άλλους χρήστες, τηρώντας αυτούς τους κανόνες και τους νόμους της Ουκρανίας.
 • Δεν απαγορεύεται, αλλά δεν είναι ευπρόσδεκτα μηνύματα που δεν σχετίζονται με τα θέματα που συζητήθηκαν.

Απαγορεύονται στον ιστότοπο:

 • Ζητεί βίαιη αλλαγή ή ανατροπή της συνταγματικής τάξης ή κατάσχεση της κρατικής εξουσίας · ζητεί αλλαγή των διοικητικών συνόρων ή των κρατικών συνόρων της Ουκρανίας, παραβίαση της τάξης που θεσπίστηκε από το Σύνταγμα της Ουκρανίας · ζητεί πογκρόμ, εμπρησμό, καταστροφή περιουσίας, κατάσχεση κτιρίων ή κατασκευών, αναγκαστική έξωση πολιτών · ζητεί επιθετικότητα ή ξέσπασμα στρατιωτικών συγκρούσεων.
 • Άμεσες και έμμεσες προσβολές από οποιονδήποτε, ιδίως πολιτικούς, αξιωματούχους, δημοσιογράφους, χρήστες του πόρου, συμπεριλαμβανομένων εθνοτικών, εθνοτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών σχέσεων, καθώς και σοβινιστικές δηλώσεις.
 • Άσεμνες παρατηρήσεις, εκφράσεις πορνογραφικού, ερωτικού ή σεξουαλικού χαρακτήρα.
 • Οποιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι σε συγγραφείς άρθρων και σε όλους τους συμμετέχοντες του πόρου.
 • Δηλώσεις των οποίων ο σκοπός είναι να προκαλέσει σκόπιμα μια έντονη αντίδραση άλλων συμμετεχόντων στον πόρο.
 • Διαφήμιση, εμπορικά μηνύματα, καθώς και μηνύματα που δεν έχουν φόρτωση πληροφοριών και δεν σχετίζονται με το αντικείμενο του πόρου, εκτός εάν έχει ληφθεί ειδική άδεια από αυτόν τον ιστότοπο για τη διαφήμιση ή το μήνυμα.
 • Τυχόν μηνύματα και άλλες ενέργειες που απαγορεύονται από τη νομοθεσία της Ουκρανίας.
 • Πλαστοπροσωπία άλλου προσώπου ή εκπροσώπου ενός οργανισμού ή/και κοινότητας χωρίς επαρκή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των ιδιοκτητών της πύλης https://healthy-food-near-me.com, καθώς και παραπλανητική όσον αφορά τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε οντότητες ή αντικείμενα.
 • Τοποθέτηση υλικού που ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει από το νόμο ή σύμφωνα με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, καθώς και υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή / και πνευματικών δικαιωμάτων και σχετίζεται με αυτόν τα δικαιώματα τρίτου.
 • Τοποθέτηση διαφημιστικών πληροφοριών που δεν επιτρέπονται με ειδικό τρόπο, ανεπιθύμητα μηνύματα, σχήματα «πυραμίδων», «γράμματα ευτυχίας». υλικά που περιέχουν κωδικούς υπολογιστών που έχουν σχεδιαστεί για να παραβιάζουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή προγραμμάτων, για να επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και σειριακούς αριθμούς σε εμπορικά προϊόντα λογισμικού, στοιχεία σύνδεσης, κωδικούς πρόσβασης και άλλα μέσα για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πόρους επί πληρωμή στο διαδίκτυο.
 • Σκόπιμη ή τυχαία παραβίαση τυχόν εφαρμοστέων τοπικών, πολιτειακών ή διεθνών νόμων.

Μετριοπάθεια:

 • Οι διαδραστικοί πόροι (σχόλια, κριτικές, ανακοινώσεις, ιστολόγια κ.λπ.) είναι μετά την εποπτεία, δηλαδή, ο συντονιστής διαβάζει μηνύματα μετά την ανάρτησή τους στον πόρο.
 • Εάν ο επόπτης, αφού διαβάσει το μήνυμα, θεωρήσει ότι παραβιάζει τους κανόνες του πόρου, έχει το δικαίωμα να το διαγράψει.

Τελευταίες προμήθειες:

 • Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους κανόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, το αντίστοιχο μήνυμα σχετικά με τις αλλαγές θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο.
 • Η διαχείριση του ιστότοπου ενδέχεται να στερήσει το δικαίωμα χρήσης του ιστότοπου ενός μέλους που παραβιάζει συστηματικά αυτούς τους κανόνες.
 • Η διαχείριση του ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνη για τις δηλώσεις των χρηστών του ιστότοπου.
 • Η διοίκηση είναι πάντα έτοιμη να λάβει υπόψη τις επιθυμίες και τις προτάσεις οποιουδήποτε μέλους του ιστότοπου σχετικά με τη λειτουργία του πόρου.
 • Η ευθύνη για μηνύματα στον ιστότοπο βαρύνει τον συμμετέχοντα που τα δημοσίευσε.
 • Η διοίκηση προσπαθεί να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για την πλήρη ή μερική απώλεια των Υλικών που δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη και την ανεπαρκή ποιότητα ή ταχύτητα υπηρεσίας.
 • Ο Χρήστης συμφωνεί ότι είναι πλήρως υπεύθυνος για τα Υλικά που έχει δημοσιεύσει στον Ιστότοπο. Η διοίκηση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των Υλικών και τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του νόμου, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μη εξουσιοδοτημένη χρήση σημάτων για αγαθά και υπηρεσίες (εμπορικά σήματα), ονόματα εταιρειών και τα λογότυπά τους, καθώς και για πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση με την τοποθέτηση Υλικών στον ιστότοπο. Στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων που σχετίζονται με την τοποθέτηση Υλικών, ο Χρήστης θα διευθετήσει ανεξάρτητα και με δικά του έξοδα αυτές τις αξιώσεις.
 • Η Συμφωνία είναι μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της Διοίκησης και διέπει τους όρους του Χρήστη για την παροχή Υλικού για δημοσίευση στον Ιστότοπο. Η διοίκηση δεσμεύεται να ενημερώσει τον Χρήστη σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων για τα Υλικά που δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη. Ο χρήστης συμφωνεί είτε να παραχωρήσει στη Διοίκηση το δικαίωμα δημοσίευσης του Υλικού είτε να διαγράψει το Υλικό.
 • Όλες οι πιθανές διαφορές σχετικά με τη Συμφωνία επιλύονται από την ουκρανική νομοθεσία.
 • Ένας χρήστης που πιστεύει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του λόγω της δράσης της Διοίκησης ή τρίτων σε σχέση με την ανάρτηση οποιουδήποτε Υλικού στον Ιστότοπο, αποστέλλει αξίωση στην υπηρεσία υποστήριξης. Το υλικό θα αφαιρεθεί αμέσως από την πρόσβαση του κοινού με το πρώτο αίτημα του κατόχου των νόμιμων πνευματικών δικαιωμάτων. Η Συμφωνία Χρήστη μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς από τη Διοίκηση. Από τη στιγμή της δημοσίευσης της Τροποποιημένης έκδοσης της Συμφωνίας στον ιστότοπο https://healthy-food-near-me.com, η https://healthy-food-near-me.com ενημερώνει το Χρήστη για τους τροποποιημένους όρους της Συμφωνίας Το

Κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ενός ή άλλου υλικού που βρίσκεται στον ιστότοπο https://healthy-food-near-me.com και δεν θέλετε το υλικό σας να συνεχίσει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο, η πύλη μας είναι έτοιμη να βοηθήσει στην αφαίρεσή του ή συζητήστε τους όρους παροχής αυτού του υλικού στους χρήστες. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη σύνταξη μέσω e-mail support@https: //healthy-food-near-me.com

Προκειμένου να επιλυθούν όλα τα ζητήματα το συντομότερο δυνατό, σας ζητάμε να μας παράσχετε τεκμηριωτικά αποδεικτικά στοιχεία για τα δικαιώματά σας σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα: ένα σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα ή άλλες πληροφορίες που σας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε μοναδικά ως κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του υλικό.

Όλες οι εισερχόμενες αιτήσεις θα εξεταστούν με τη σειρά παραλαβής τους. Εάν είναι απαραίτητο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.