Διαλείπουσα νηστεία: παροχές και προγράμματα

Интервальное голодание – это схема питания, во время которой разрешено держать пост только καθορισμένο время. Για παράδειγμα, всего 4, 8 ώρες κάθε μέρα ή 5 ημέρες σε ένα μήνα. Во ова время приемы пищи должны быть ограничены водой или (во мягких версиях голодания) травяными чаями, овощными и фруктовыми соками. 2. Όπως είναι γνωστό, что топ-менджеры крупных компаний проводят корпоративные голодовки, како на диете вместе со сотрудниками.

Ученый Йошинори Осюми исследовал процесс αυτοφαγία, μηχανισμός, с помощью которого живые κύτταρα избавляются от дефектных белков и органелл (клеточных структур). В ходе наблюдений Осюми выяснил, что степень autofagii, то есть скорость избавления от накопленного «мусора», εξαρτάται από την уровня энергии в клетках. Когда энергия низкая (клетки голодны), она што εντατικά διαταράσσει поврежденные или старые белки, делая их источником энергии.

Πώς να βοηθήσει το εσωτερικό;

Η απώλεια βάρους

Наиболее очевидным эффектом разгрузочных дней во формате интервального голодания является потеря веса. Из-за довольно длительных голодных интервалов организм получает λιγότερες θερμίδες, что помогает быстро терять лишний вес. Σε 2 τύπους, με 3-8% σε 3-24 το μήνα (ανάλογα με τον τύπο του διαβήτη). Однако польза этой «диеты» δεν περιορίζεται.

Снижение риска развития дијабета

Повышается чувствительность организма к инсулин, что приводит к снижению уровня этого гормона в крови. Низкий уровень инсулин заставляет организм ενεργά για να ερμηνεύσει την ενέργεια σε όλες τις κατοικίες. Timennoe голодание воздействует на массу тела, ее состав и энергетический обмен, а тоа μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη вторοго τύπο.

Επιβράδυνση της γήρανσης

Интервальное голодание повышает сопротивляемость организма окислительному процессу – одному од главных провокаторов старения и хронических заболеваний.

Βελτίωση της υγείας της καρδιάς

Временный δημοσίευμα также снижает влияние ряда рисков, которые можит неблагоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему. Артериальное давление нормализуется, улучшается общее состояние сердца и сосудов. Прерывистое ограничения энергии положительно влияет на показатели кардиометаболистического здоровья.

Замедление развитие онкологии

Эксперименты показали, что циклы голодания замедляют рост опухолей и ευαισθητοποίηση ряд типов раковых клеток при χημική θεραπεία. Интервальное голодание ингибирует рост опухолевых клеток и απόново повышает ефективность χυμιοθεραπείες και, следовательно, увеличивает шансы на νικητής στη μάχη με τον καρκίνο.

Βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου

Ученые предполагают, что интервальное голодание μπορεί να δηλωθεί από ним од способов, Есть даже данные, которые показывают, что прерывистый δημοσίευση μπορεί να μειώσει την προявление παθολογικά συμπτώματα.

Σχέδια διαλείπουσας νηστείας

Существуют разные версии интервального голдания, но суть их одна и та же. День или неделя делится на два временных интервала. Για πρώτη φορά, δεν μπορείτε να πίνετε, αλλά δεν μπορείτε να το πιάσετε. Можно попробовать один из указанных ниже вариантов.

16/8

Эта схема предполагает 16 часа голдания и 8 ώρες обычного потребления пищи. Για παράδειγμα, μπορείτε να είναι μεταξύ 10 και 18 ωρών ημέρας, που είναι 3-4 από τις XNUMX-XNUMX ώρες. В остальное время питание ограничено питьем.

14/10

Это один из самых щадящих вариантов интервального голодания. 14 ώρες πριν από 10 ώρες, καθώς μπορείτε να είναι τόσο πολύ. Такой режим по силу каждому человеку, потому что со 10 έως 20 ώρες μπορείτε να πιείτε σε κανονική λειτουργία.

24/0

Довольно радикальный вариант, предполагающий ежедневный пост между приемами пищи. Предположим, вы позавтракали во 11 ουтра. В следующий раз вы сможете поесть во то же время, но ровно через день. В отличие от перечисленных выше схем, к этому варијанту следуют подходить со осторожностью и не прибегать к нему более одного-двух раз в неделю.

2/5

Это голодание практикуют настоящие асы, которые осознанно подходят к данному процессу. Μπορείτε να έχετε όλα αυτά, что хотите, 5 ημέρες σε ένα μήνα, ένα με δύο δύο ημέρες – κρατήστε τη δημοσίευση. Однако это необязательно полный отказ от пищи, μπορείτε να ζητήσετε 500 θερμίδες στο χρόνο.

Ekaterina Romanova Πηγή:

Αφήστε μια απάντηση